Bratrova rada

Málo komu se podaří mít tak skvělé sourozence jako mám já. Čím jsme starší tím lépe si rozumíme a kolikrát i vzájemné mlčení je skvělou formou výměny názorů. Ja...

Doubravce

Za starého Egypta a za vlády faraonů se povodně braly jako požehnání od bohů a přinášely budoucnost lidem žijícím kolem řek. Když povodeň z jakéhokoliv důvodu n...

Palice…

Tak se mi zas po čase podařilo si na vlastní kůži vyzkoušet co je to bolest. Pravděpodobně existuje nějaká přímá úměrnost, mezi ostražitostí a lehkovážností. Al...